הדף לא נמצא הרגישו חופשי לחפש דברים אחרים
הדף לא קיים
You can go to the homepage

פוסטים אחרונים

השיר נכתב לכבוד ערב קובוצת נשים בסוכות תשע"ד. השיר מבטא את הרגשות החולפים באדם הבוחר להלך בדרך האמת.

מילים: חנה גליק, הלל הלוי
לחן: שלום חנוך

הלילה יורד, אני מביט כה וכה, ואין אדם
הדרך ארוכה, החושך כבד, ורק  רואה את הים
ואתה מרגיש, שאתה האיש הכי בודד בעולם
מוצא את עצמך הולך נגד הרוח

השכינה מחפשת אדם אותו תוכל לאחוז
האש מתגברת מתוך הסנה, ואתה מחפש מעוז
ואתה מתעוור מגילוי האור – ואין לך כבר מנוס
אתה היחיד שיכול להוליך לעבר הרוח

פזמון
הולך נגד הרוח, הדרך מתארכת
וטובע בגשם – שממשיך לרדת
וכך נמשך הלילה – אך אהובתי אל פחד…
תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר

לבושה בשחור היא הופיעה מתוך הצרות
נקודת האמונה נגלתה אלי והציתה בי את המהות
מסירה כל ספק, מוכיחה שוודאי להגיע אל השלמות
רק היא ואני נצעד לעבר הרוח

ואני כבר בחרתי בדרך זו של אמת,
אוסף ו' קצוות, ומוסר את נפשי כל לילה מחדש ולעד
מהלך במרחב בגבורת הארי מחבר כל רצון לאחד
ומקריב את נפשי להגיע אל עבר הרוח

פזמון

הולך לעבר הרוח, המרכבה מתקדמת
וה' קרוב לכל אשר יקראוהו באמת
וכך נמשך הלילה – אך אהובתי אל פחד…
תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר

פזמון

הולך לעבר הרוח, המרכבה מתקדמת
אני יודע שהגשם ימשיך לרדת,
וגם בעלות השמש, אהובתי, אין פחד,
כי תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר…

שתפו אותנו (-:

אינך יכולה בגלות ללכת

שיר מיוחד ונוגע ללב, שכתב אחד החברים בקהילתנו. שיר שקורא בצימאון לכל נשמה יהודית, לשוב לאמת! לשוב, הביתה, לשוב למרות הבלבול… למרות הקשיים… הבדידות כואבת, הבדידות היא שקר. נשוב אל האמת בריקוד ובשיר של אהבה!

מילים: החבר דוד היימן.
שר: החבר גילי יפת.
לחן: שמוליק קראוס

אינך יכולה בגלות ללכת

אינך יכולה לעזוב דודי

אינך יכולה כי הבדידות כואבת

יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי.

אפילו אם תגידי: "אתה לא זכאי".

אפילו אם תגידי: "אתה בדאי".

אפילו אם תגידי: "רד לך מעלי".

 

אם רק תזעקי מתוך מר הזית

את שחור רצונך תיכף אקשט

ואם תבקשי לא לבכות הליל

אלך אתקן לך תכשיט נאה.

אפילו אם תגידי

 

ואם תבקשי מפני לברוח

ארד על ברכי, אמא יקרה

ואם תבקשי את ליבי לפתוח

ארקוד ואשיר לך שיר אהבה.

אפילו אם תגידי

 

אינך יכולה בגלות ללכת

יש גשם בחוץ ואת נשארת איתי.

0 3
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך עמודים נ"ב-נ"ד, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה -
איך התחתון יכול לעורר את העליון?
סיכום השיעור -

בעולם קיימים שני סוגי שליטה: יום ולילה.

היום מייצג את הבורא, כלומר את האור המתקבל.
הלילה מייצג את צד הנברא, דהיינו הרצון הגדול.

הקשר בין ב' שליטות אלו נקרא חסדים.

היכולת לפעול בחסדים אומרת לוותר על צד הרצון שלי, ולקבל מלמעלה.

הצדיק מתעורר בלילה ומוסר את תשוקותיו לקב"ה. על ידי כך הוא זוכה ללבוש יקר, שנקרא לבוש של אור דחסדים. עם לבוש זה יהיה אפשר אחר-כך, ביום, להשיג את האור הגדול בדרך אמתית ונכונה.

עכשיו מבינים מהי ההתעוררות שהתחתון צריך לעשות כדי לעורר את העליון. האדם צריך לקום בחצות לילה ולשבח את השם.

מבחינה נפשית נאמר, שכשמתעוררת ההשתוקקות של האדם, אז זה הזמן לוותר עליה כדי לקנות לבוש יקר של חסדים.

לשיעור המלא לחץ כאן

לקבלת  סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

0 6
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך-לך, עמודים מ"ט-נ"א, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

מה מחפש אברם אבינו בארץ זרה?
סיכום השיעור:

ה' אמר לאברם ללכת לארץ כנען. לאחר עשיית רצון ה', עושה אברם משהו מנוגד לכאורה – אברם יורד למצרים.

לאחר שאברם היה בארץ כנען והשיג בה מדרגות קדושות, הרגיש רעב לקדושה.
אברם מרגיש שהוא רוצה יותר. לא מסתפק בהכרח, אלא מבקש אף את מדרגת השכלול, שהיא מדרגת חכמה.

הרצונות הגדולים נמצאים בשבי אצל הקליפות. אותם צריך לפדות, בבחינת פדיון שבויים, ולהביאם בחזרה לרשות הקדושה.

כפי הכתוב אברם אבינו יורד למצרים וחוזר משם לארץ כנען ברכוש גדול.
הרכוש מציין את הכלים שאותם מעלה אברם לתיקון, בכך חוזרים הם לרשות הקדושה.

מסקנה: אסור להירדם בעבודת ה' – חייב להתקדם עד הגעה למטרת הבריאה.

לשיעור המלא לחץ כאן

לקבלת  סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

Designed by Laisner