אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

אנא המתן כדקה עד לטעינה דף השידור חי והנגן

לאחר הופעת הצאט המתן להופעת הנגן לאחר כחצי דקה